GRZEGORZ PŁONKASTRONA GŁÓWNA WYDARZENIA PŁYTY PRASA KSIĄŻKI KONTAKT    
    Łapanie chwili

   Wydawnictwo: Księgarnia św. Jacka
   Rok wydania: 2008
   ISBN 987-83-7030-627-4

   W 2002 roku podjąłem współpracę dziennikarską z jednym z tygodników wydawanych na Śląsku. Kiedy szukałem tematów do publikacji, przyszło mi na myśl, aby stworzyć cykl poświęcony wskazaniom, jak wieść życie, by miało ono harmonijny, twórczy charakter. Niewątpliwie tego typu wskazówki można znaleźć w przysłowiach - krótkich, podanych jak gdyby w pigułce, zapisach ludzkiego doświadczenia i wiedzy. Poprosiłem Józefa Brodę - pedagoga, społecznika i animatora kultury, aby został swego rodzaju interlokutorem dla myśli ludzkiej zawartej w przysłowiach. Spotkania nasze odbywały się przy różnych okazjach w latach 2002-2006. Refleksje Józefa nagrywałem na magnetofon i później opracowywałem je, starając się jak najmniej ingerować w tekst, by nie zatracić ducha wypowiedzi autora. Początkowo przysłowia dobierałem pod kątem ich wskazań - jak układać sobie życie w różnych jego sytuacjach. Później dostosowywałem je do bieżących sytuacji wydarzeń w świecie, konfliktów politycznych, bezrobocia, spraw duchowych itp. Z czasem dostrzegłem, ze zakres tematyczny naszego przedsięwzięcia obejmuje wiele ważnych etapów i dziedzin ludzkiego życia. Fakt ten zainspirował mnie do stworzenia książki, będącej kompendium wiedzy, wrażliwości i doświadczenia człowieka, który kojarzy mi się z górą. Dlaczego? Z górskiego szczytu można dostrzec odległe horyzonty, a w jego wnętrzu spróbować odkryć niezmierzoną głębię. Do książki dołączono płytę CD z muzyką w wykonaniu Józefa Brody, Grzegorza Płonki i Katarzyny Broda-Firla oraz filmem dokumentalnym o artyście "Droga do Stwórcy przez ogród myśli i zadumań" autorstwa Aleksandra Dyla.
   Zarys dziejów Ligoty i Panewnik
   od zarania do czasów współczesnych

   (red. Grzegorz Płonka)

   Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Śląsk
   Rok wydania: 2010
   ISBN 978-83-7164-621-8

   Zdarza się, że gdy jestem w okolicach skrzyżowania ulic Ligockiej i Kredytowej w Starej Ligocie czy też przechodzę przez teren Kokocińca ścieżką położoną nieopodal Kłodnicy, w mojej wyobraźni pojawiają się obrazy – jak mogło wyglądać tutaj codzienne życie ludzi w minionych wiekach, jakie były ich losy, skąd czerpali siłę do działania… Pierwsze z wymienionych miejsc kojarzy mi się ze średniowieczną osadą Lgotą, która w tej okolicy mogła się znajdować, a drugie – z siedemnastowieczną kuźnicą i dziewiętnastowieczną hutą "Ida", wybudowanymi w Kokocińcu z woli pszczyńskich władców. Oczywiście takich miejsc pobudzających wyobraźnię jest więcej, na przykład: panewnicki klasztor oo. Franciszkanów, modernistyczna kolonia urzędnicza w Ligocie, ukryty na terenie bazy Orlenu posterunek kolejowy "Idaweiche" czy dom "Maria" w Starych Panewnikach. Każde z nich ma swoją historię, urok, niekiedy tajemnicę. Wszystkie te miejsca stworzyli ludzie, którzy osiedli na terenie Ligoty i Panewnik na stałe bądź czasowo. Wiedli tutaj swe życie, przeżywając, tak jak i my dzisiaj, radości oraz smutki dnia codziennego. Zapewne nieraz się między sobą "wadzili", "zowiścili", rywalizowali, ale i również "mieli się ku sobie”, wspomagali, współtworzyli, bawili się itp., itd. Decydując się na opisanie dziejów ligocian i panewniczan, nie mieliśmy zamiaru idealizowania ich czy wskazywania, że kiedyś było fajnie, a teraz jest źle. Nie. Chodziło raczej o jak najbardziej obiektywne utrwalenie, upamiętnienie losów i działań ludzi, którzy mieszkali na tej ziemi, i wskazanie, że Ligota oraz Panewniki są miejscami bogatymi w dobro stworzone nie tylko przez ludzkie ręce, ale i przez naturę – są tu wyjątkowe tereny naturalne, jak chociażby niektóre fragmenty doliny Kłodnicy czy lasy panewnickie, bogate we florę i faunę. Czyniąc tak, spinamy w pewien sposób przeszłość z teraźniejszością, dzięki czemu podkreślamy ciągłość historii tej ziemi i jej mieszkańców. Nie ma wykluczonych, nie ma zapomnianych...(fragment Wstępu)
Książka objęta mecenatem Miasta Katowice.
   Mała (wielka) ojczyzna

   Wydawnictwo: Sonia Draga
   Rok wydania: 2010
   ISBN 978-83-7508-303-3

   Co łączyło lub łączy braci Olgierda i Jerzego Łukaszewiczów, ojca Damiana Szojdę, kompozytora Bolesława Szabelskiego, aktora Krzysztofa Globisza, profesorów Jana Malickiego i Janusza Daneckiego, posła Jana Rzymełkę, lidera zespołu Feel Piotra Kupichę, czy też nieodżałowanych – Krystynę Bochenek i Jerzego Kukuczkę? Spośród możliwych odpowiedzi wybierzmy jedną – wszystkie te osoby związane były z Ligotą, dzielnicą Katowic. Ich związki z Ligotą miały różny charakter i czas trwania. Tym niemniej, to w niej wiedli swe codzienne życie, wypoczywali, tworzyli, spotykali się z przyjaciółmi, a niektórzy spośród nich – dorastali, uczyli się, kształtowali swą osobowość. W książce Mała (wielka) ojczyzna oprócz wspomnień, ciekawostek i anegdot z życia znanych i miej znanych ligocian czy też, jak się dawniej mówiło „ligociorzy”, będzie można zapoznać się również z historią Ligoty – świętującej w 2010 roku jubileusz 650-lecia swego istnienia – która w znaczący sposób wpisuje się w bogatą kulturową tradycję Śląska.
   Ligota i Panewniki na starych pocztówkach i fotografiach

   Wydawnictwo: Muzeum Historii Katowic
   Rok wydania: 2013
   ISBN 978-83-87727-48-2

   W albumie znajdują się unikatowe materiały, pochodzące z czasów od końca XIX wieku do końca lat 70. XX wieku. Są wśród nich archiwa ze zbiorów Lecha Szufy, Dariusza Seniejki, kilku ligocko-panewnickich rodzin - Wielebskich, Pyków, Rzychoniów, Kocimów, Szołtysów, Kajzerów, Kudelów, Węgrzynków oraz osób prywatnych - Reginy Pogody, Jerzego Wolnego, Jana Witaszka, Grzegorza Chwoły. Album podzielony jest na tematyczne rozdziały: "Rys historyczny", "Drogi, ulice, zabudowa", "Mieszkańcy", "Kolejnictwo", "Przemysł w Ligocie", "Klasztory i kościoły", "Restauracje i zajazdy", "Organizacje społeczne, religijne, sportowe i kulturalne". Album jest ostatnią częścią ligocko-panewnickiego tryptyku w skład którego wchodzą: monografia "Zarys dziejów Ligoty i Panewnik od zarania do czasów współczesnych" oraz książka "Mała (wielka) ojczyzna".
   Przewodnik po Ligocie i Panewnikach
   (red. Grzegorz Płonka)

   Wydawnictwo: Rada Jednostki Pomocniczej nr 6
    "Ligota-Panewniki"
   Rok wydania: 2015

   Przewodnik po Ligocie i Panewnikach powstał dzięki finansowemu wsparciu Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 "Ligota-Panewniki", współpracy z Nadleśnictwem Katowice oraz przy udziale ligocko-panewnickich szkół. Uczniowskie zespoły, wyposażone wcześniej w materiały dydaktyczne, ruszyły na wyznaczon przeze mnie trasy po Ligocie i Panewniach. Pokłosiem wypraw były teksty, zawierające opisy poszczególnych tras z uwzględnieniem najbardziej charakterystycznych miejsc i obiektów znajdujących się w obu dzielnicach. Wspomniano w nich również o znanych mieszkańcach Ligoty i Panewnik - między innymi o Olgierdzie i Jerzym Łukaszewiczach, Krzysztofie Globiszu czy Jerzym Kukuczce.
W przewodniku można znaleźć między innymi mapę z historycznymi i współczesnymi granicami Ligoty i Panewnik, rysy historyczne, stare pocztówki oraz zdjęcia obiektów, które powstały, bądź zostały wyremontowane dzięki staraniom Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 "Ligota-Panewniki".
Przewodnik powstał pod moją redakcją. Nad stylem czuwała Magdalena Niewiadomska, która również wykonała korektę tekstów. Merytorycznymi konsultantami byli: Bolesław Bobrzyk, Aleksander Zembok oraz Jan Witaszek, który wraz z synem Stanisławem opracował mapy.
STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA PŁYTY PRASA KSIĄŻKI KONTAKT