Inne artykuły:

  POWRÓT

GRZEGORZ PŁONKA

"Vox ex Silesia"

    

Pieśni ze zbioru Juliusa Rogera "Pieśni ludu polskiego w Górnym Śląsku" (wyd. 1863 r.).

Wydawca: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Województwo Śląskie i Program 2 Polskiego Radia.

Data wydania: marzec 2019

 

1. Abo mie zabijom - 2:32

2. Sztyry mile za Opawom - 2:39

3. Kiej przijdzie sobota - 2:34

4. Jo do lasa niy pojada - 3:35

5. O, przyszło mi, przyszło - 3:46

6. Chłopek ci jo, chłopek - 1:41

7. Ta kozielsko brona - 2:43

8. Prziszła baba do farorza - 2:53

9. Kto mo szwarno żonka - 2:44

10. Wdycki, wdycki - 1:57

11. Nie płacz iżem ksiendzem jest - 5:16

12. Ach, mocnyż mie mój Boże - 5:46

13. Łónczynie, łónczynie - 4:26

 

Total playing time: 43:15

 

Grzegorz Płonka - śpiew

Kwartet smyczkowy Altra Volta:

Jacek Dzwonowski - skrzypce

Leszek Sojka - skrzypce

Aleksandra Marko-Lech - altówka

Michał Lech - wiolonczela

Tomasz Drozdek - cajonowy zestaw perkusyjny, bębny średniowieczne, perkusjonalia, tambura macedońska, drumle, piszczałki wielkopostne, fujary pasterskie, drumle, okaryny, fujarki, flet nosowy, saksonet, kalimba, guzheng (cytra chińska), metalofon, psałterium, citera węgierska, gitara, akordeon, czajnik, didgeridoo, szofar, sitar, lira korbowa, chórki.

W utworze "Łónczynie, łónczynie" na gitarze gościnnie zagrał Michał Nit.

Nagrania zrealizowano w Studio Nagrań Polskiego Radia Katowice.

Realizator - Krzysztof Kurek.

Aranżacja utworów - Grażyna i Jacek Dzwonowscy, Grzegorz Płonka

Zdjęcia - Robert Garstka RIK Katowice, Śląska Biblioteka Cyfrowa

Na okładce i płycie wykorzystano prace Grzegorza Chudego

Projekt graficzny: Magdalena Wojtyła, Michał Lech.

 

Fragment tekstu z książeczki dołączonej do płyty:

"Płyta "Vox ex Silesia", na której znajduje się 13 autorsko zaaranżowanych pieśni ze zbioru "Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku", jest próbą wpisania się w muzyczny nurt, mający swe korzenie w twórczości ludowej i równocześnie - otwarciem się na różnorodne muzyczne inspiracje, mogące wzbogacić  artystyczny przekaz pierwowzoru.  „Vox ex Silesia” jest wypadkową wrażliwości i kunsztu instrumentalistów, którzy wzięli udział w jej nagraniu. Jestem im za to bardzo wdzięczny! Myślę, że płyta  wpisuje się w przesłanie  Juliusa Rogera, który w piękny i godny naśladowania sposób łączył (kuplował) to, co godne ocalenia w muzyce tradycyjnej etnicznych kultur pogranicza – śląskiej, polskiej i niemieckiej. Dodam, że materiał zawarty na płycie zarejestrowany został w przeważającej części na żywo zgodnie z zasadą  „carpe diem”, ukutą przez Horacego, ulubionego  poety Rogera".

Grzegorz Płonka

 

 

 

 

Grzegorz Płonka
"Vox ex Silesia"

07 marca 2021

Telefon: +48 603 240 063

Email:  grzegorzplonka@op.pl

GRZEGORZ PŁONKA

© 2021 GRZEGORZ PŁONKA