Inne artykuły:

  POWRÓT

– Przy tych artystach pochodzących ze Śląska jest większa wiarygodność, że to szczerze i rzetelnie wykonają i przedstawią. A to miejsce jest idealne do mówienia o tych sprawach, żebyśmy uhonorowali te osoby, które tu zginęły i które nie bały się tu zaprotestować – mówi Grzegorz Płonka, scenarzysta widowiska. (fragment artykułu).

 

https://itvm.pl/n/wydarzenia/08/07/konferencja-prasowa-pod-znakiem-powstan/

 

 

 

Konferencja prasowa pod znakiem powstań, itvm.pl, 7 sierpnia 2019

12 czerwca 2021

Telefon: +48 603 240 063

Email:  grzegorzplonka@op.pl

GRZEGORZ PŁONKA

© 2021 GRZEGORZ PŁONKA