© 2021 GRZEGORZ PŁONKA

GRZEGORZ PŁONKA

Telefon: +48 603 240 063

Email:  grzegorzplonka@op.pl

18 kwietnia 2021

uOdra, śląska muza. Nowa płyta Grzegorza Płonki, DZIENNIK ZACHODNI, Tomasz Borówka, 12 październik 2018.

"uOdro nasza, uOdro" to nowa płyta Grzegorza Płonki, katowickiego muzyka i wokalisty, popularyzatora kultury śląskiej. Pieśni na niej pochodzą ze Śląska Opolskiego. I tak jak Śląsk, wszystkie je łączy rzeka Odra (fragment, Tomasz Borówka). Na zdjęciu powyżej od lewej:  Tomasz Drozdek, Grzegorz Płonka, Jacek Dzwonowski. Foto. Robert Garstka.

 

  POWRÓT

Inne artykuły: